Aktiviteter

Sjekk ut aktivitetskalenderen vår for å få en oversikt over alle våre arrangement!

HVEM ER VI

HVEM ER VI

HVEM ER VI? Kan du tenke deg å bruke litt av fritiden din til å hjelpe andre, lokalt i Enebakk, i Norge eller internasjonalt? Er du opptatt av barns oppvekstmiljø? Ønsker du nye venner? Da vil vi gjerne at du blir med i Lions. Kontakt gjerne vår President for mer informasjon eller send en e-post til enebakk@lions.no Vi er en klubb bestående av helt vanlige mennesker som har forpliktet oss til å bruke noe av vår fritid til å hjelpe andre. Lions bevegelsen er helt fri for seremonier og hemmelighetskremmeri. Vi er også politisk nøytrale. Ønsker du en meningsfylt fritid? Hva med vennskap, medmenneskelighet og frivillig arbeid? Da ønsker Lions deg velkommen! HVA GJØR VI? Det er Lions mål å hjelpe andre mennesker lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hoveddelen av vårt engasjement skjer i nærmiljøet. Vi ønsker å vise omtanke for mennesker som har det vanskelig, syke, eldre og funksjonshemmede.

Les mer